Tilbake

Årsberetning 2018

Årsmøte Fana Kajakklubb tirsdag 13.mars 2018 klokken 19.00 i klubbhuset.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelige på klubbens hjemmeside senest 6. mars: http://www.fanakk.com/ Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, dvs. senest 27. februar.

Alle aktive, passive og familiemedlemmer over 15 år, som har betalt medlemskontingent har stemmerett.

Saksliste: 1. Godkjenning de stemmeberettige. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av ordstyrer og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av årsberetning. 5. Godkjenning av revidert regnskap. 6. Behandling innkomne forslag og saker 7. Godkjenning av styrets forslag til budsjett. 8. Valg. - leder - nytt styre - nytt husstyre - 2 revisorer - valgkomité (leder + medlem) 9.

Hilsen styret v/ Asbjørn Berland