Saksdokumenter årsmøte 2021

Valgkomiteens Innstilling 2021

28 februar 2021

Saksliste 2021

28 februar 2021

Budsjettforslag 2021

28 februar 2021

Forslag: Nytt tilbygg på terrasse over båthuset

28 februar 2021

Årsberetning 2020

28 februar 2021

Forretningsorden 2021

28 februar 2021

Regnskap 2020

3 mars 2021