Saksdokumenter årsmøte 2022

Regnskap og Balanse 2021

8 mars 2022

Forslag: kjøp av minibuss

7 mars 2022

Årsberetning 2021

7 mars 2022

Saksliste 2022

23 februar 2022

Budsjettforslag 2022

23 februar 2022

Forslag: Ny kategori medlemskontingentet

23 februar 2022

Forretningsorden 2022 fra digitalt møte

23 februar 2022

Forretningsorden 2022

23 februar 2022